History

Q&A คำถามที่พบบ่อย

1) หลักการ การทำงานของเครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี I-GUARD นั้น ทำงานอย่างไร ?

ตอบ : เครื่องป้องกันสนิมจะทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้าลบ ไปยังบนผิวเหล็ก เพื่อชดเชยประจุลบให้กับอากาศ หรือความชื้น ความเค็มแทนเหล็ก จึงทำให้เหล็กไม่สูญเสียประจุลบ เหล็กจึงไม่เป็นสนิม

2) ทำไมจึงต้องมีชั้นสี ไม่มีชั้นสีได้ไหม ?

ตอบ : จำเป็นที่จะต้องมีชั้นสีอย่างน้อย 1 ชั้น เพราะ ชั้นสีเป็นฉนวน จะทำหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้าสถิตย์ไม่ให้หลุดออกจาก ผิวเหล็กไปโดยง่าย จึงทำให้ผิวเหล็กมีประจุลบมากเพียงพอต่อการชดเชยให้กับอากาศ หรือความชื้น ความเค็มแทนเหล็ก

3) ถ้ามีชั้นสี เป็นสีประเภทกัลวาไนซ์ได้ไหม ?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากว่า กัลวาไนซ์ เป็นโลหะ ไม่ได้เป็นฉนวน ดังนั้นถ้าต้องการติดตั้งระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า จึงมี ความจำเป็นที่จะต้องทาสีทับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้สีที่ทาเป็นฉนวนในการกักเก็บประจุไฟฟ้าสถิตย์ต่อไป

4) I-GUARD มีผลกระทบต่อระบบไฟในรถยนต์, คลื่นวิทยุ, สัญญาณกันขโมย และระบบคอมพิวเตอร์ หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ เพราะอุปกรณ์ต่อตรงเข้ากับขั้วแบตเตอรี่และใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าน้อยมากเพียง 28 มิลลิแอมป์ จึงไม่มี ผลกระทบกับระบบไฟในรถยนต์ หรือมนุษย์ ซึ่งทางบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากห้องแลปปฎิบัติการของ PTEC แล้ว เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

5) I-GUARD ใช้กับรถยนต์ได้เท่านั้นหรือ ?

ตอบ : ใช้ได้กับโลหะเหล็ก ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้สีเคลือบพ่น เช่น รถยนต์ เรือ เครื่องจักร และโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น

6) ความร้อนในห้องเครื่องมีผลกระทบต่อ I-GUARD หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่มี เพราะผลิตภัณฑ์ของ I-GUARD เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ดีที่สุด สำหรับรองรับการทำงานในห้องเครื่องยนต์อยู่แล้ว

7) I-GUARD ใช้กับรถเก่า หรือโครงสร้างเหล็ก ที่มีสนิมเกิดขึ้นมาบ้างแล้วได้ไหม ?

ตอบ : ได้ แต่ขั้นตอนแรกจะเกิดการผลักดันสนิมเดิมที่ค้างอยู่ภายในให้หลุดออกมาทีละน้อย ใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือน แล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อย จากนั้นให้เอาสีแต้มทับรอยสนิมเดิมนั้น สนิมก็จะหยุดลุกลามตลอดไป

8) สนิมเหล็กเดิมที่มีอยู่แล้ว ถ้าบอกว่าติดเครื่องป้องกันสนิมแล้ว มันจะว่าหลุดออกมา มันหลุดได้อย่างไร ?

ตอบ : กระบวนการผลักดันสนิม จะเริ่มจากประจุไฟฟ้าลบบนผิวเหล็กจะทำหน้าลดแรงตึงผิวของสนิม ทำให้เกิดการหลุด ล่อนของสนิมได้โดยง่าย เมื่อมีแรงมากระทำต่อสนิมนั้น

9) การรับประกันอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมไฟฟ้าด้วยประจุไฟฟ้า I-GUARD ?

ตอบ : บริษัทรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของ I-GUARD เป็นเวลา 5 ปี ในกรณีนี้ต้องติดตั้งอยู่ในรถคันเดิมเท่านั้น แต่จะ ไม่รับประกันความเสียหายสืบเนื่องมาจากความประมาทของเจ้าของรถ หรือผู้ใช้ที่ติดระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า อันมีสาเหตุมา จากเหตุดังนี้

9.1 เมื่อนำรถเข้าซ่อมบำรุงตัวถังรถบางครั้งช่างถอดสายบางส่วนออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

9.2 เมื่อนำรถเข้าซ่อมบำรุง บางครั้งช่างซ่อมรถ ซ่อมสีรถอาจย้ายอุปกรณ์แผ่นกระจายประจุไฟฟ้า(Anode)โดยขาดความเข้าใจ แล้ว ใช้กระดาษกาวธรรมดาติดอุปกรณ์แผ่นกระจายประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่แทน โดยปกติจะทำให้วงจรไฟฟ้าขาดการทำงานทันที

9.3 มีสัตว์บางจำพวกเช่น หนูหรือสุนัขกัดสายบางเส้นของระบบขาดออกทำให้เครื่องไม่ทำงาน เพื่อป้องกั้นการผิดพลาด ควรนำรถเข้าตรวจเช็คกับช่างทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ในกรณีอยู่ในพื้นที่หรือการใช้ที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม

9.4 มีการซ่อมบำรุงรถยนต์ หรือชิ้นงานเหล็กต่างๆ ด้วยวิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า โดยไม่ได้ถอดฟิวส์ที่เครื่องป้องกันสนิมออก ก่อน ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อมกลับไปที่ยังตัวเครื่อง ทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้

9.5 ในกรณีที่รถยนต์ โครงสร้างเหล็ก หรือชิ้นงานเหล็ก

10) ถ้าติดอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมไฟฟ้าด้วยประจุไฟฟ้า I-GUARD แล้วเป็นสนิมขึ้นมา ทางบริษัทจะรับผิดชอบยังไง?

ตอบ : เมื่อติดเครื่องป้องกันสนิมไปแล้ว เครื่องจะทำหน้าที่ผลักดันสนิมเดิมที่มีอยู่เก่าก่อนแล้ว ไม่ว่าสนิมจะมีอยู่ตั้งแต่ กระบวน การผลิตที่มาจากโรงงาน หรือโกดังที่เก็บ โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งจะถูกผลักออกมาโดยระบบการ ป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 2-8 เดือน หลังจากนั้นจะหยุดการลุกลามของสนิม ดังนั้นทาง บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันการเกิดสนิมดังกล่าวได้ เนื่องจากสนิมมีมาตั้งแต่ต้นทางแล้ว แต่มั่นใจได้ว่าเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันสนิมดังกล่าวแล้ว จะทำให้เหล็กที่เป็นสนิมอยู่นั้น หยุดกระบวนการลุกลามของสนิมอย่างแน่นอน

11) ติดตั้งกับรถที่บรรทุกกรด หรือด่าง อย่างรุนแรงได้ไหม ?

ตอบ : ไม่ได้ เพราะกรด หรือด่าง ที่มีความเข้มข้น จะทำหน้าที่ดึงประจุลบอย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่เครื่องป้องกันสนิมจะผลิต ประจุลบได้ทัน

12) สามารถติดตั้งแอโนดบนโลหะเปล่าได้ หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เพราะแอโนดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมได้ดีที่สุด บนพื้นผิวที่ถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน (ชั้นของสี)

13) ทำไมระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันสนิมทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ?

ตอบ : เพราะอุปกรณ์ป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard นั้นได้ทำหน้าที่กระจายประจุลบให้มีการเคลื่อนที่ไปยังโลหะ ทุกชิ้นส่วนที่มีการเชื่อมต่อถึงกัน เพื่อชดเชยประจุไฟฟ้าลบให้กับอากาศ ความชื้น หรือความเค็ม ไม่เพียงปกป้อง สนิมจากภายนอก แต่ยังปกป้องสนิมจากภายในด้วย

14) ทำไมระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard จึงจำเป็นสำหรับรถยนต์ใหม่?

ตอบ : เพราะว่า แม้กระบวนการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่นั้น จะมีกระบวนการผลิตที่ดี และป้องกันสนิมได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว แต่ ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดสนิม เพราะเมื่อเกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ก็สามารถเกิดสนิมได้ แต่ถ้าติดตั้ง ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard อุปกรณ์ชิ้นนี้ จะทำการปกป้องด้วยประจุไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา ตลอดเวลา ทำให้รถยนต์ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดสนิม

15) ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard สามารถติดตั้งรถยนต์เก่า หรือโครงสร้างเหล็กเก่าที่ใช้มาแล้วได้ หรือไม่?

ตอบ : ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท หรือโครงสร้างเหล็กชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเก่า หรือใหม่

16) ภายในกะบะรถ ที่ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard ไปแล้ว ทำไมจึงเป็นสนิม?

ตอบ : ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard มีข้อจำกัดบางประการ ถ้าเกิดสนิมให้พิจารณา ดังต่อไปนี้

16.1 เหล็กสัมผ้สกับกรด หรือด่างโดยตรง หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ดูคำตอบจากข้อ 11

16.2 เหล็กที่ติดตั้งระบบดังกล่าว ไม่สามารถแช่น้ำเป็นเวลานานๆได้ เพราะเหล็กจะสูญเสียประจุรวดเร็วกว่า ที่ระบบป้องกันสนิมจะผลิตได้

17) ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard สามารถใช้ได้กับรถยนต์ เท่านั้นใช่หรือไม่?

ตอบ : ไม่ใช่ ระบบป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-Guard ใช้ได้กับโลหะเหล็กทุกผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้สีเคลือบพ่น เช่น โครงสร้างเหล็ก, รถยนต์, เรือเหล็ก, เครื่องจักร, หลังคา ฯลฯ

Responsive image

Q&A

หน้าที่เกี่ยวข้อง

Responsive image

เหล็ก กับ สนิม

Responsive image

เงื่อนไขการรับประกัน

Responsive image

ติดต่อเรา

Responsive image

ลูกค้าของเรา