History

ประวัติ

เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ที่มีพื้นที่แวดล้อมไปด้วย ทะเล นาเกลือ น้ำเค็มและน้ำกร่อย อากาศที่มีความเค็มสูง ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบป้องกันสนิม ด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี โดยคุณธนวัฒน์ เปมพงษ์วิวัฒิ จากเดิมระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าที่ยังไม่ค่อย เป็นที่รู้จัก คุณธนวัฒน์ จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงระบบนี้ อย่างจริงจัง และได้ทำการทดสอบ โดยติดตั้งกับ รถยนต์ประเภทต่างๆ หลากหลายการใช้งานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่รถบ้านทั่วไป, รถบรรทุกน้ำแข็ง, รถบรรทุก อาหารทะเล, รถโรงงานน้ำปลา หรือแม้แต่รถที่ใช้งานในนาเกลือโดยตรง จากการติดตามผลการใช้งานอย่างต่อ เนื่องหลายๆ ปี ทำให้ค้นพบจุดบกพร่องของอุปกรณ์ และจุดอ่อนไหวในขั้นตอนของการติดตั้งที่จะมีผลต่อ ประสิทธิภาพของระบบป้องกันสนิม จึงนำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบ จนได้ผลลัพธ์เป็น เครื่องป้อง กันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ไอการ์ด พร้อมด้วยเทคนิคการติดตั้งที่สมบูรณ์ ซึ่งเราภูมิใจ, มั่นใจในประสิทธิภาพในการป้องกันสนิม และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ปัจจุบันเราได้พัฒนาระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าให้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถ ใช้ได้กับรถยนต์ โครงสร้างเหล็ก เครื่องจักร เป็นต้น เราพร้อมที่จะปกป้องทรัพย์สินอันมีค่า และเป็นที่รักของ คุณให้รอดพ้นจากสนิมได้อย่างยาวนานนับสิบปี

Responsive image

History

หน้าที่เกี่ยวข้อง

Responsive image

ข้อมูลบริษัท

Responsive image

วิสัยทัศน์

Responsive image

พันธกิจ

Responsive image

ปกป้องโครงสร้างรถยนต์