History

พันธกิจ

1) สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภาย ใต้ชั้นสี

2) พัฒนาเครื่องป้องกันสนิม ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมให้ดียิ่งขึ้น

3) ขยายตลาดเครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศ และในระดับสากล

Responsive image

Mission

หน้าที่เกี่ยวข้อง

Responsive image

ประวัติ

Responsive image

ข้อมูลบริษัท

Responsive image

วิสัยทัศน์

Responsive image

ปกป้องโครงสร้างรถยนต์