History

อุปกรณ์ ดูแลโครงสร้างรถยนต์

เครื่องป้องกันสนิมไอการ์ด ตัวเครื่องจะถูกติดตั้งไว้ ใกล้ๆ กับแบตเตอรี่ ในห้องเครื่องยนต์ และทำการติดตั้งแผ่นเหนี่ยวนำประจุ(Anode) ตามบริเวณต่างๆของตัวรถ เมื่อเครื่องทำงาน ประจุอิเลคตรอนจะค่อยๆ ขยายแผ่ไปทั่วทั้งคัน และจะปกป้องรถยนต์ของคุณให้รอดพ้นจากสนิม

เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี I-Guard

นวัตกรรมการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า เพื่อชดเชยประจุไฟฟ้าอิเลคตรอนให้กับเหล็ก ทำให้เหล็กไม่ เกิดการสูญเสียประจุอิเลคตรอนจนเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม เครื่องจะทำหน้าที่ชดเชยอิเลคตรอนโดยจะเพิ่มอิเลคตรอนเข้าไปในเนื้อเหล็ก และเหนี่ยวนำประจุ อิเลคตรอนโดยแผ่นแอโนด ให้อิเลคตรอนมาเรียงตัวอยู่บนผิวเหล็ก ประจุอิเลคตรอนที่อยู่บนผิวเหล็กภายใต้ ชั้นสี จะทำหน้าที่ชดเชยอิเลคตรอนให้กับเหล็กตลอดเวลา ดังนั้นเหล็กจึงไม่เป็นสนิม ตราบเท่าที่เครื่องยัง ทำงาน และชดเชยอิเลคตรอนได้ทันต่อการสูญเสีย

ข้อสังเกตหลังการติดตั้ง

1) กรณีการติดตั้งสำหรับรถยนต์ใหม่ อาจจะมีสนิมผุดออกมาจากรอยเชื่อมของส่วนต่างๆ ได้บ้าง เช่น แชสซี ตัวถัง เป็นต้น รอประมาณ 3 - 6 เดือน จนสนิมหยุด ให้ทำตวามสะอาดพื้นผิวที่มีสนิมเกิดขึ้นโดยการขัดสนิม ออก แล้วจึงใช้สีทาทับ หรือพ่นสีทับลงไปตรงบริเวณที่ขัดสนิมออก หลังจากนี้ ก็จะไม่เกิดสนิมบริเวณนั้นอีก

2) ส่วนในกรณีการติดตั้งสำหรับรถยนต์เก่า หรือรถยนต์ที่ใช้แล้ว อาจมีสนิมเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่ง สนิมที่เกิด ขึ้นเพราะเป็นสนิมเก่าที่ติดมากับตัวรถยนต์เดิมประมาณ 3-6 เดือนสนิมก็จะหยุด ท่านอาจขัดสนิมเก่าทิ้งแล้ว ทาสีทับ แล้วคอยสังเกตว่าจะมีสนิมใหม่เกิดขึ้นบริเวณเดิมดันออกมาอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสนิมเกิดขึ้นใหม่ แสดงว่ากระบวนการเกิดสนิมได้หยุดลงแล้ว

3) สำหรับรถยนต์เก่าที่ตัดผุพ่นสีมาแล้ว สนิมอาจจะหยุดได้ช้ากว่ารถยนต์ปกติ เพราะอาจมีสนิมเก่าค้างอยู่ มากกว่าที่ประเมินไว้ แต่ไม่ต้องตกใจเพราะสุดท้ายสนิมก็จะหยุดไปเอง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน

4) ชิ้นส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ที่อาจจะเกิดขี้นของสนิมได้นั้นคือ เหล็กที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวถังของรถยนต์โดยตรง เช่น ช่วงล่าง ขาบันไดข้างกันชนเพราะชิ้นส่วนต่างๆ นั้น ทั้งลูกยางและสีเป็นฉนวนกันประจุไฟฟ้าอยู่ จึงทำให้ ประจุไฟฟ้าไม่สามารถคุ้มครองชิ้นส่วนนั้นได้

5) ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่เป็นโลหะเหล็กเสียดสีกันอาจเกิดคราบของสนิมนั้นได้ เพราะผิวเหล็กที่หลุดออกมาจาก ระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าจะกลายเป็นคราบสนิม ทำให้เราเห็นได้ แต่จะไม่มีสนิมกัดกร่อนที่ผิว โลหะเหล็ก

การดูแลรักษา หลังการติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-GUARD

1) ตรวจสอบไฟสถานะ ที่ตัวเครื่องควบคุม I-GUARD ว่ายังคงแสดงสัญญาณไฟปกติ หรือไม่

2) นำรถยนต์เข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-GUARD ตามระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ต่อครั้งเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์รับส่งประจุไฟฟ้ายังปกติอยู่หรือไม่

3) หลังจากนำรถยนต์เข้าอู่เพราะต้องซ่อมตัวถังรถยนต์ หรือเกิดอุบัติเหตุ ควรนำรถเข้ามาเช็คระบบที่ศูนย์ที่ท่านใช้ บริการอยู่ทุกครั้ง ไม่ต้องรอจนครบกำหนดเพื่อตรวจสอบว่า อุปกรณ์รับส่งประจุไฟฟ้ายังปกติดีอยู่หรือไม่

หน้าที่เกี่ยวข้อง

Responsive image

ปกป้องโครงสร้างอาคาร

Responsive image

เหล็ก กับ สนิม

Responsive image

เงื่อนไขการรับประกัน

Responsive image

ติดต่อเรา