History

อุปกรณ์ ดูแลโครงสร้างอาคารเหล็ก

เครื่องป้องกันสนิมไอการ์ด ตัวเครื่องจะถูกติดตั้งไว้ ใกล้ๆ กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 โวลต์ และทำการ ติดตั้งแผ่นเหนี่ยวนำประจุ(Anode) ตามบริเวณ ต่างๆของโครงสร้าง เมื่อเครื่องทำงานประจุอิเลค ตรอนจะค่อยๆ แผ่ขยายไปทั่วทั้งโครงสร้างเหล็ก และจะปกป้องโครงสร้างเหล็กของคุณให้รอดพ้น จากสนิม

เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าภายใต้ชั้นสี I-Guard

นวัตกรรมการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า เพื่อชดเชยประจุไฟฟ้าอิเลคตรอนให้กับเหล็ก ทำให้เหล็กไม่ เกิดการสูญเสียประจุอิเลคตรอนจนเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม เครื่องจะทำหน้าที่ชดเชยอิเลคตรอนโดยจะเพิ่มอิเลคตรอนเข้าไปในเนื้อเหล็ก และเหนี่ยวนำประจุ อิเลคตรอนโดยแผ่นแอโนด ให้อิเลคตรอนมาเรียงตัวอยู่บนผิวเหล็ก ประจุอิเลคตรอนที่อยู่บนผิวเหล็กภายใต้ ชั้นสี จะทำหน้าที่ชดเชยอิเลคตรอนให้กับเหล็กตลอดเวลา ดังนั้นเหล็กจึงไม่เป็นสนิม ตราบเท่าที่เครื่องยัง ทำงาน และชดเชยอิเลคตรอนได้ทันต่อการสูญเสีย

ข้อสังเกตหลังการติดตั้ง

1) กรณีการติดตั้งสำหรับโครงสร้างอาคารเหล็ก อาจจะมีสนิมผุดออกมาจากรอยเชื่อมของส่วนต่างๆ ได้บ้าง รอประมาณ 3 - 6 เดือน จนสนิมหยุด ให้ทำตวามสะอาดพื้นผิวที่มีสนิมเกิดขึ้นโดยการขัดสนิม ออก แล้วจึงใช้สีทาทับ หรือพ่นสีทับลงไปตรงบริเวณที่ขัดสนิมออก หลังจากนี้ ก็จะไม่เกิดสนิมบริเวณนั้นอีก

2) ส่วนในกรณีการติดตั้งสำหรับโครงเหล็กเก่า หรือรถยนต์ที่ใช้แล้ว อาจมีสนิมเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่ง สนิมที่เกิด ขึ้นเพราะเป็นสนิมเก่าที่ติดมากับตัวโครงสร้างเหล็กเดิมประมาณ 3 เดือนสนิมก็จะหยุด ท่านอาจขัดสนิมเก่าทิ้งแล้ว ทาสีทับ แล้วคอยสังเกตว่าจะมีสนิมใหม่เกิดขึ้นบริเวฯเดิมดันออกมาอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสนิมเกิดขค้นใหม่ แสดงว่ากระบวนการเกิดสนิมได้หยุดลงแล้ว

3) โลหะเหล็กเสียดสีกันอาจเกิดคราบของสนิมนั้นได้ เพราะผิวเหล็กที่หลุดออกมาจาก ระบบการป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าจะกลายเป็นคราบสนิม ทำให้เราเห็นได้ แต่จะไม่มีสนิมกัดกร่อนที่ผิว โลหะเหล็ก

4) กรณีหากเป็นเหล็กโครงสร้างอาคารต่างๆ จะยังคงมีสนิมคงค้างจากเนื้อในของเหล็ก อาจต้องมีการซ่อมบำรุง มากกว่า 1 ครั้ง จนกว่าสนิมจะหยุดถาวร

การดูแลรักษา หลังการติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-GUARD

1) ตรวจสอบไฟสถานะ ที่ตัวเครื่องควบคุม I-GUARD ว่ายังคงแสดงสัญญาณไฟปกติ หรือไม่

2) ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า I-GUARD ตามระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ต่อครั้งเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์รับส่งประจุไฟฟ้ายังปกติอยู่หรือไม่

หน้าที่เกี่ยวข้อง

Responsive image

ปกป้องโครงสร้างอาคาร

Responsive image

เหล็ก กับ สนิม

Responsive image

เงื่อนไขการรับประกัน

Responsive image

ติดต่อเรา